در چهار سایز بزرگسال - همراه با کلاه با قابلیت جدا شدن - لطفا سایز خود را اعلام نمائید